Állomány

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –

így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.
                            (Babits Mihály : Ritmus a könyvről)

Jelenleg az állomány mintegy 6 500 könyvből áll, elsősorban magyar vonatkozású, vagy magyar szerzők idegen nyelven megjelent műveiből, valamint genfi és svájci témájú kiadványokból.

A könyvek szabadpolcos rendszerben tematikusan csoportosítva érhetők el :

 • Szépirodalom                                                                    könyvtár
 • Gyermekkönyvtár
 • Általános művek
 • Filozófia, pszichológia
 • Vallás
 • Társadalomtudomány
 • Természettudományok
 • Alkalmazott tudományok
 • Művészet, szórakozás, sport
 • Nyelv és irodalom
 • Földrajz, életrajz, történelem