40 éve Genfben… Magyar kultúra és közművelődés

Könyvtár  / Előadóest / Szinház / Hangverseny / Családi programok / Nyelvoktatás / Konferencia / Kiállítás

Genfi Magyar Kulturális Központ

A Genfi Magyar Kulturális Központ nemzeti kultúránk ügyét szolgálja a nemzetközi életnek ebben a fontos központjában. Nagyhírű elődünk – a Szabó Zoltán által létrehozott és mintegy 35 éven át sikeresen működő – Genfi Magyar Könyvtár munkáját folytatjuk, most három éves kényszerszünet után, egy új helyiségben és megújult lendülettel.

Amikor 2011-ben világossá vált, hogy az idős Szabó Zoltán könyvtárának mintegy 26 000 kötetes állományát nem hagyhatjuk elveszni, összehívtuk a genfi és regionális magyar szervezeteket és egyesületeket és közös elhatározásból megalapítottuk a Genfi Magyar Kulturális Központot, mint a Genfi Magyar Könyvtár utódját. A résztvevők szinte minden magyar szervezetet vagy csoportot magába foglaltak, úgymint a Genfi Magyar Egyesület, a Genfi Magyar Iskola és Óvoda, a Genfi Magyar Katolikus Misszió, a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet, a Genfi Sík Sándor Cserkészcsapat és mások.

Genfi Magyar Kulturális Központ arculat 26 logo text

Az egykori 180 négyzetméteres helyiség és lakosztály helyett új helyet kellett keresnünk a könyvtár és a körülötte kialakult kulturális rendezvények számára. A genfi ingatlan árakat ismervén csak kisebb helyiségről lehetett szó, emiatt a könyvek egy részétől meg kellett válnunk. Azok sem vesztek el, egy részük az O’sváth György alapítványhoz került Csengerre, másik részük pedig kárpátaljai iskolákba. Elsősorban a hungarikumok, a genfi vagy svájci vonatkozású művek maradtak, ezt szándékozunk gyarapítani elsősorban svájci magyarok hagyatékából, valamint a gazdag magyar könyvkiadás friss termékeiből.

Az alagsorban lévő szabadpolcos könyvtárunk alkalmas mintegy 25 főt befogadó filmvetítésekre, előadások és kerekasztal beszélgetések, megbeszélések és egyéb foglalkozások rendezésére. Bérletünk lehetővé teszi a nagyobb földszinti terem használatát, melynek befogadó képessége mintegy 50-65 fő, egy jól felszerelt konyhával. Ezek a helyiségek rendelkezésre állnak a genfi magyar szervezeteknek és csoportoknak, bárki kedvére használhatja. Nagyobb szabású színházi előadásra, hangversenyre és kiállításra Genfben bérlünk megfelelő termeket, mint ahogy tettük ezt a Grütli moziba szervezett filmvetítésekkor, hiszen szélesebb érdeklődésre számító programról volt szó.

A könyvtár mindig is sokkal több volt, mint egy gazdag könyvállomány. Évekig ott működött a Genfi Magyar Egyesület, az SOS Transsylvania és a Pro Kárpátalja kisebbségvédelmi egyesületek, a katolikus és protestáns közösségek bibliaórát tartottak, illetve a Pannonia Néptánc csoport is ott kezdett annak idején próbázni.

A könyvtár adott helyet számos kulturális, politikai és társadalmi témájú előadásnak, sőt kisebb színházi előadásnak is. A nagyobb közönséget vonzó rendezvényeket a városi előadótermekbe rendezte, színházi előadást és zenei estéket egyaránt. Huszonöt éve itt született meg a máig élő Genfi Magyar Értesítő.

Az akkori könyvtár mint egy “agora” működött, ezért választottuk a megújult intézménynek a Genfi Magyar Kulturális Központ elnevezést. Az intézmény egy svájci jog szerint működő egyesület.

Igaz ugyan, hogy eszközeink és lehetőségeink messze elmaradnak a nagy presztízsű magyar intézetektől, mint amilyen például Párizsban, Stuttgartban vagy Szófiában található, de ugyanúgy feladatunknak érezzük a nemzeti kultúránk ápolását az itteni dinamikusan változó magyar közösség érdekében, valamint felmutatni értékeinket
a svájci lakósságnak és a genfi nemzetközi intézmények munkatársainak.

Mentés