40 éve Genfben… Magyar kultúra és közművelődés

Könyvtár  / Előadóest / Szinház / Hangverseny / Családi programok / Nyelvoktatás / Konferencia / Kiállítás

Genfi Magyar Kulturális Központ

A Genfi Magyar Kulturális Központ nemzeti kultúránk ügyét szolgálja a nemzetközi életnek ebben a fontos központjában. Nagyhírű elődünk – a Szabó Zoltán által létrehozott, 26 000 kötetes, mintegy 35 éven át sikeresen működő – Genfi Magyar Könyvtár munkáját folytatjuk.

Amikor 2011-ben világossá vált, hogy az idős Szabó Zoltán könyvtárának állományát nem hagyhatjuk elveszni, összehívtuk a genfi és regionális magyar szervezeteket, majd közös elhatározásból megalapítottuk a Genfi Magyar Kulturális Központot, mint a Genfi Magyar Könyvtár utódját, ezzel megteremtve a lehetőséget számos magyar rendezvény beindítására.  A kezdeményezés támogatói között szinte minden magyar szervezet képviseltette magát, úgymint a Genfi Magyar Egyesület, a Genfi Magyar Iskola és Óvoda, a Genfi Magyar Katolikus Misszió, a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet, a Genfi Sík Sándor Cserkészcsapat, Pannonia Néptáncegyüttes, és mások.

Az egykori 180 négyzetméteres helyiséget egy kisebb váltotta fel, emiatt a könyvek egy részét az O’sváth György alapítványnak küldtük Csengerre, másik részét pedig kárpátaljai iskolák kapták meg. A könyvtár jelenlegi állámonyát elsősorban hungarikumok teszik ki, emellett genfi vagy svájci vonatkozású művek. Ezt szándékozunk gyarapítani a gazdag magyar könyvkiadás friss termékeiből.

Az alagsorban lévő szabadpolcos könyvtárunk alkalmas mintegy 25 főt befogadó filmvetítésekre, előadások és kerekasztal beszélgetések, megbeszélések és egyéb foglalkozások rendezésére. Bérletünk lehetővé teszi a nagyobb földszinti terem használatát, melynek befogadó képessége mintegy 50-65 fő, egy jól felszerelt konyhával. Ezek a helyiségek rendelkezésre állnak a genfi magyar szervezeteknek és csoportoknak, bárki kedvére használhatja. Nagyobb szabású színházi előadásra, hangversenyre és kiállításra Genfben bérlünk megfelelő termeket, mint ahogy tettük ezt a Grütli moziba szervezett filmvetítésekkor, hiszen szélesebb érdeklődésre számító programról volt szó.

A könyvtár mindig is sokkal több volt, mint egy gazdag könyvállomány. Évekig ott működött a Genfi Magyar Egyesület, az SOS Transsylvania és a Pro Kárpátalja kisebbségvédelmi egyesületek, a katolikus és protestáns közösségek bibliaórát tartottak, illetve a Pannonia Néptánc csoport is ott kezdett annak idején próbázni.

A könyvtár adott helyet számos kulturális, politikai és társadalmi témájú előadásnak, sőt kisebb színházi előadásnak is. A nagyobb közönséget vonzó rendezvényeket a városi előadótermekbe rendezte, színházi előadást és zenei estéket egyaránt. Huszonöt éve itt született meg a máig élő Genfi Magyar Értesítő.

Az akkori könyvtár mint egy “agora” működött, ezért választottuk a megújult intézménynek a Genfi Magyar Kulturális Központ elnevezést. Az intézmény egy svájci jog szerint működő egyesület.

Feladatunknak érezzük a nemzeti kultúránk ápolását az itteni dinamikusan változó magyar közösség érdekében, valamint értékeinket bemutatását a genfi lakósságnak és a helyi nemzetközi intézmények munkatársainak.

Mentés